Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Sdílení a inspirace na této stránce, na našich účtech a kanálech na online platformách YouTube, Spotify či v soukromé Facebookové skupině jsou zdarma, obsahují ale materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora a jejich neoprávněné šíření může mít právní dopady.

Vždy konzultujte se svým účetním či finančním poradcem, či odborníkem v oblasti psychologie, než zareagujete na tyto či jakékoli jiné informace vybízející ke změně životního stylu, podnikání či financí. Veronika Navarro ani nikdo z jejího týmu není zodpovědný za vaše výsledky s jejich informacemi v oblasti podnikání či psychického stavu - vy sami jste zodpovědní za svá rozhodnutí, akce, kroky i výsledky ve svém životě - a registrací na této stránce či do některého z programů s tím souhlasíte.

Zásady zpracování osobních údajů

Je naší povinností vás informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme vaše osobní údaje, protože ať už jste naším zákazníkem nebo "jen" návštěvníkem tohoto webu bez zájmu nakoupit, svěřujete nám je. Níže se také dočtete, jaká máte práva v této oblasti v souvislosti s nařízeními GDPR.

Správce osobních údajů
Správcem vašich údajů je Veronika Navarro, IČ: 07513097, se sídlem Příčná 1892/4, 11000 Praha, Česká  republika. Jsme provozovatelem webu www.verunity.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Přímý e-mail marketing
Za účelem přímého marketingu - zasílání a zobrazování obchodních sdělení využíváme vaše osobní údaje (e-mail a jméno), jaké stránky na našem webu navštívíte, na co klikáte v e-mailu a kdy e-maily nejčastěji otevíráte. Jestliže si zakoupíte některý z našich produktů na e-shopu nebo se dokonce dobrovolně zapíšete k přijímání emailového zpravodaje v kolonce k tomu určené na našem webu, vnímáme jako oprávněný zájem posílat vám newslettery s inspirativní tématikou, novinkami a zprávami týkající se naší značky. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení. Od zasílání těchto newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem "odhlásit se"  v dolní části každého takového emailu.

Přímý marketing skrze Facebook reklamu
Jestliže navštívíte naše webové stránky, vnímáme jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně tyto informace využít pro remarketing a lepší zacílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pakliže si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popřípadě vypnout ukládání cookies v prohlížeči, či pozměnit své preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

SmartSelling a.s. - hosting webu, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372
Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
SmartSelling - statistiky návštěvnosti webu, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

FAPI – automatické faktury, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

SmartEmailing - SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies
Tento web pro správné fungování, pro statistické a marketingové funkce využívá soubory cookies. Více informací o jejich zpracování a použití najdete na této stránce.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře za pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy: info@verunity.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém takovém emailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.2.2022 

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této internetové adrese, tedy: https://verunity.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Podívejte se na tuto stránku kdykoli, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

Chcete nás kontaktovat?
Rádi odpovíme na vaše dotazy či připomínky, kontaktovat nás můžete na emailové adrese: info@verunity.cz